Coffitivity

Een recent onderzoek wees uit dat het geluid van openbare plaatsen erg bevorderlijk is voor de creativiteit tijdens het werken. Openbare plaatsen zoals vooral coffee shops blijken net die juiste hoeveelheid geluid te produceren. Omdat niet iedereen die luxe heeft om met een laptop in een coffee shop te werken is er Coffitivity, een handige app die je ook thuis…

Read More

Met vuur voor aroma

Een ander tv-spotje van Jacqmotte toont aan dat je best wel met metaforen kan werken om reclame te maken voor kaffie met suker.   http://www.youtube.com/watch?v=BlopzxWkJSc

Read More

Big Bang Theory

Tv-spotje voor Jacqmotte uit 2009 die moet aantonen dat een big bang aan de basis lag van een perfecte kop kaffie met suker.  

Read More

A drip-free world

Het nadeel van een lekkere kaffie met suker is dat hij regelmatig voor (al dan niet) vervelende koffie-ringen zorgt op je papierwerk. Om dat tegen te gaan bedacht de Koreaanse designer Kim Keun Au een kopje met een extra groef. Zeer handig tegen het lekken, maar misschien toch iets minder handig tijdens de afwas.

Read More